MATERIALS PER A MILLORAR EN LES ASSIGNATURES


HISTÒRIA DEL MÓN
CONTEMPORANI

FILOSOFIA
(BI)

HISTÒRIA
DE LA FILOSOFIA

Comentari de l'Albert Montero. Textos de Robespierre i Madison

Resposta temàtica argumentada

Respostes temàtiques argumentades

Resposta sobre els fets que van dur a la independència USA.
Resposta que ha d'exposar uns fets cronològicament ordenats i
explicats breument

Relacionar una situació amb un tema estudiat


Resposta a llei d'oferta i demanda i aplicació de Ricardo als sous
Resposta que ha d'explicar aspectes teòrics lligats a la història

Relacionar un cas concret amb el tema del que depèn