HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA

FILOSOFIA DE LA CIÈNCIA

Principals teories científiques dels s. XIX i XX (Power Pt)

Exposició breu dels principals
filòsofs de la ciènciaTrets generals
de les ciències

Exposició aportacions medievals a la ciència (Wikip)

Visió global del mètode científic
i els problemes que genera

Actualitat i proves de l'evolució
(Monografias.com)

Aspectes del mètode científic:
formalització de teoriesAspectes del mètode científic:
l'explicació de fenòmens

Exemple d'avenç en la investigació

Sobre la naturalesa de la Matemàtica (links als autors principals)

Experiments destacats (exemples)

Sobre les matemàtiques en la naturalesa

Experiments famosos (exemples)

Exposició breu amb exemple d'experimentació

WIKIP) Exposició breu
esquemàtica