TEORIA DEL CONEIXEMENT
Comentari als
títols 2016-17

Resum
formes

CRITERIS
CORRECCIÓ

Guió
àrees
CITAR
CORRECTAMENT

Per al
document
a enviar

TREBALLS
BEN
VALORATS

TREBALLS
AVALUATS

ESTRUCTURA
PRESENTACIÓ

EVALUACIÓ
PRESENTACIÓ


SOBRE LLENGUATGE

CULTURA


SOBRE
L'EXPERIÈNCIA

LÒGICA IFAL.LÀCIESESPÍRITU
CRÍTICO

METODOLOGIARETÒRICA

PRINCIPIS


TEMES
GENERALS