Recent Changes

Thursday, June 22

 1. page SOBRE LA CIÈNCIA edited ... Trets generals de les ciències {CONCEPTO DE CIENCIA.pdf} Exposició aportacions medievals…
  ...
  Trets generals
  de les ciències
  {CONCEPTO DE CIENCIA.pdf}
  Exposició aportacions medievals a la ciència (Wikip)
  {Ciencia medieval.doc}
  (view changes)
  3:36 am
 2. page SOBRE LA CIÈNCIA edited ... Trets generals de les ciències {CONCEPTO DE CIENCIA.pdf} Exposició aportacions medievals…
  ...
  Trets generals
  de les ciències
  {CONCEPTO DE CIENCIA.pdf}
  Exposició aportacions medievals a la ciència (Wikip)
  {Ciencia medieval.doc}
  (view changes)
  3:36 am

Thursday, April 27

 1. 8:19 am
 2. page ANTROPOLOGIA edited Concepte Concepte de vida i vida humana {Vida.pdf} ... personal {persona humana.pdf} …

  Concepte
  Concepte de vida
  i vida humana
  {Vida.pdf}
  ...
  personal
  {persona humana.pdf}
  Concepte
  de cultura
  Cultura
  {cultura.pdf}
  Perspectives sobre
  (view changes)
  5:31 am
 3. 5:28 am

Tuesday, February 21

 1. page DESCARTES edited TEXTOS MEDITACIONS Text complet {meditaciones.PDF} (I,II,V,VI) {RESUMMEDITACIONS.pdf}
  TEXTOS
  MEDITACIONS Text complet{meditaciones.PDF}
  (I,II,V,VI)
  {RESUMMEDITACIONS.pdf}
  (view changes)
  3:48 am
 2. file meditaciones.PDF uploaded
  3:47 am

More