Recent Changes

Tuesday, July 11

 1. page ÈTICA I POLÍTICA edited ... Socialismes {SOCIALISMES.pdf} Textos ètica {TEXTOS DE ETICA.doc} Diccionari política…
  ...
  Socialismes
  {SOCIALISMES.pdf}
  Textos
  ètica
  {TEXTOS DE ETICA.doc}

  Diccionari
  política
  (view changes)
  2:39 am
 2. 2:39 am

Thursday, June 22

 1. page SOBRE LA CIÈNCIA edited ... Trets generals de les ciències {CONCEPTO DE CIENCIA.pdf} Exposició aportacions medievals…
  ...
  Trets generals
  de les ciències
  {CONCEPTO DE CIENCIA.pdf}
  Exposició aportacions medievals a la ciència (Wikip)
  {Ciencia medieval.doc}
  (view changes)
  3:36 am
 2. page SOBRE LA CIÈNCIA edited ... Trets generals de les ciències {CONCEPTO DE CIENCIA.pdf} Exposició aportacions medievals…
  ...
  Trets generals
  de les ciències
  {CONCEPTO DE CIENCIA.pdf}
  Exposició aportacions medievals a la ciència (Wikip)
  {Ciencia medieval.doc}
  (view changes)
  3:36 am

Thursday, April 27

 1. 8:19 am
 2. page ANTROPOLOGIA edited Concepte Concepte de vida i vida humana {Vida.pdf} ... personal {persona humana.pdf} …

  Concepte
  Concepte de vida
  i vida humana
  {Vida.pdf}
  ...
  personal
  {persona humana.pdf}
  Concepte
  de cultura
  Cultura
  {cultura.pdf}
  Perspectives sobre
  (view changes)
  5:31 am
 3. 5:28 am

More