GENERAL


LINKS INTERESSANTS


ÈTICA I POLÍTICA


TEORIA DEL CONEIXEMENT


SOBRE LA CIÈNCIA


ANTROPOLOGIAVocabulari explicat
de manera intuitiva

Apunts del primer
parcialLlista
vocabulari

Dues respostes
adequades (Pr 1)
TEMARI
EXAMEN (BI)
TREBALLSMODELS D'EXAMENS SEPARATS PER PROVES
Mireu els criteris que es demanen en cada exercici: què s'espera que feu i l'estil de les preguntes.
Recordeu: N'heu de fer un (Preparar 2 millor)Plató. República IV-IXDescartes: meditacions metafísiquesStuart Mill. Sobre la llibertatNietzsche: Genealogia de la moral

PROVA 1 (DILLUNS)
PROVA 2 (DIMARTS)
PROVA 3 (DIMARTS)