SEGLES XVIII i XIX

SEGLE XX
Panorama dels fets
en mapes

Esquemes i
mapes (complet)

Esquemes i fases principals
(Breu)

Guió i mapes 1
(complet)

Quadres de les constitucions
anglesa, americana i franceses

Guió i mapes 2
(complet)

Esquemes gràfics i mapes
(Ampli)

Esquemes bàsics

Esquema dels autors
contractualistes

Continguts de
classe

Esquemes bàsics

Animació IIGM
(escenari europeu)

Esquema general

Segona guerra mundial
(crono gral i pacífic)

PER AL PARCIAL
2n TRIMESTRE

La guerra fredaMAPES CONCEPTUALS
Mapes conc. detallats: des de revol. ind. fins món actual