Recent Changes

Tuesday, November 7

 1. page TEORIA DEL CONEIXEMENT edited ... PRINCIPIS {SOBRE ELS PRIMERS PRINCIPIS.doc} TEMES GENERALS {conocimientohumano.pdf} {…
  ...
  PRINCIPIS
  {SOBRE ELS PRIMERS PRINCIPIS.doc}
  TEMES
  GENERALS
  {conocimientohumano.pdf}

  {sujeto y conocimiento.pdf}
  {Filosofía y diálogo.doc}
  (view changes)
  1:59 am
 2. page TEORIA DEL CONEIXEMENT edited ... PRINCIPIS {SOBRE ELS PRIMERS PRINCIPIS.doc} TEMES GENERALS {conocimientohumano.pdf} {…
  ...
  PRINCIPIS
  {SOBRE ELS PRIMERS PRINCIPIS.doc}
  TEMES
  GENERALS
  {conocimientohumano.pdf}

  {sujeto y conocimiento.pdf}
  {Filosofía y diálogo.doc}
  (view changes)
  1:58 am
 3. page home edited {final filosofia.jpg} HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA FILOSOFIA (BI) El document el trobareu aquí …
  {final filosofia.jpg}
  HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA
  FILOSOFIA (BI) El document el trobareu aquí
  SOBRE LA CIÈNCIA
  TEORIA DEL CONEIXEMENT
  (view changes)
  1:56 am

Wednesday, October 11

 1. page home edited {final filosofia.jpg} HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA FILOSOFIA (BI) El document el trobareu aquí …
  {final filosofia.jpg}
  HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA
  FILOSOFIA (BI) El document el trobareu aquí
  SOBRE LA CIÈNCIA
  TEORIA DEL CONEIXEMENT
  (view changes)
  8:17 am

Tuesday, July 11

 1. page ÈTICA I POLÍTICA edited ... Socialismes {SOCIALISMES.pdf} Textos ètica {TEXTOS DE ETICA.doc} Diccionari política…
  ...
  Socialismes
  {SOCIALISMES.pdf}
  Textos
  ètica
  {TEXTOS DE ETICA.doc}

  Diccionari
  política
  (view changes)
  2:39 am
 2. 2:39 am

Thursday, June 22

 1. page SOBRE LA CIÈNCIA edited ... Trets generals de les ciències {CONCEPTO DE CIENCIA.pdf} Exposició aportacions medievals…
  ...
  Trets generals
  de les ciències
  {CONCEPTO DE CIENCIA.pdf}
  Exposició aportacions medievals a la ciència (Wikip)
  {Ciencia medieval.doc}
  (view changes)
  3:36 am
 2. page SOBRE LA CIÈNCIA edited ... Trets generals de les ciències {CONCEPTO DE CIENCIA.pdf} Exposició aportacions medievals…
  ...
  Trets generals
  de les ciències
  {CONCEPTO DE CIENCIA.pdf}
  Exposició aportacions medievals a la ciència (Wikip)
  {Ciencia medieval.doc}
  (view changes)
  3:36 am

More